Preguntes freqüents

En el següent enllaç trobareu els passos a seguir per col·legiar-vos:    Col·legiar-se

Podeu consultar com legalitzar un document a l'enllaç següent:   Legalitzacions 

L'import d'aquesta quota és de 100€. La primera quota es paga el mateix mes que s'aprova la col·legiació i, posteriorment, cada desembre.

L'import de la quota d'alta és de 0€.

Actualment no, però l'empresa IIB Consultors i Corredors d'Assegurances, SAU, aplica condicions especials als col·legiats.

Podeu consultar aquesta informació a l'article 8 dels Estatuts dels Col·legi:   Estatuts

S'aconsella realitzar un reconeixement acadèmic al departament d'ensenyament superior del Ministeri d'Interior:   Reconeixement de titulacions