Estatuts

El  Col·legi  Oficial  d'Economistes  d'Andorra  va  néixer  el  16  de  maig  de  1991   per  respondre  a  les  inquietuds  professionals  d'un  nombre  important  d'economistes i per representar els interessos generals de la professió i defensar-los, en benefici dels col·legiats així com de tota la Societat Andorrana.

Des de finals dels anys 90 el col·legi s'ha vist immers en la "lluita" per la recuperació de l'Oficialitat, ja que basant-se en la inexistència d'una llei de Col·legis professionals, el Govern d'aleshores considerà que la personalitat jurídica de l'Ens era assimilable a la d'una associació.

Des d'aleshores el col·legi no ha parat de lluitar per la recuperació de l'oficialitat i també de créixer: ara ja som més de 110 col·legiats. En el mateix sentit, en termes legals els progressos han estat importants. Al 2009 va entrar en vigor la primera llei de Col·legis professionals del Principat, a la qual el col·legi va adaptar els seus estatuts de forma immediata. Finalment, el Consell General en la seva sessió del dia 18  d'octubre del 2012, va aprovar la llei 25/2012 de creació del Col·legi Oficial d'Economistes d'Andorra.La Junta de Govern

    

  Descarregar els Estatuts:   Estatuts 2020