Òrgans de Govern

Junta de Govern

La Junta de Govern administra i representa el Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra, executa els acords adoptats en les Assemblees Generals i exerceix la potestat disciplinària i les demés funcions previstes en els seus Estatuts.

La Junta de Govern es reuneix sempre que sigui convocada pel Degà, per pròpia iniciativa o a instància de qualsevol dels seus membres. Actualment, està establert un calendari en que es reuneixen un cop al mes.

La Junta de Govern es compon d’un Degà, un Secretari, un Tresorer i dos vocals. L’actual composició de la Junta de Govern és la següent:

 

Company team

Eduard Jordi Bober, Degà

Diplomat en empresarials (UdG) i  llicenciat  en Administració i Direcció d'Empreses (UAB). També té un màster en dret  empresarial (UPM), un màster en gestió i auditories mediambientals (UPGC-UPC), un màster en banca i finances (IEA), i un postgrau en Direcció Financera (ESADE). A més a més, és auditor Censor Jurat de Comptes a Espanya. 

És professor col·laborador de la Universitat d'Andorra, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya i la Cambra de Comerç d'Andorra entre altres.

Disposa d'àmplia experiència en gestió i assessorament d'empreses i patrimonis familiars. Actualment és soci- director del GRUP OCPS Auditors i consultors.

Company team

Alexandre Haase Dury, Secretari

Diplomat de l’estat francès pel qual té una llicenciatura i el màster en comptabilitat i gestió (DCG i DSCG). També és diplomat a HEC Paris amb un màster d’especialització en auditoria financera. És expert en auditoria financera, IFRS, NICSP i consolidació comptable. 

Actualment és el director de KPMG a Andorra.

Company team

Neus Cornella Ayerbe, Vocal

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Toulouse. Ha desenvolupat diferents formacions especialitzades en gestió financera i en auditoria de comptes. Compta amb 24 anys d’experiència en l’entorn de l’auditoria i l’assessorament financer. 

Actualment és Sòcia Directora de l'empresa andorrana Gaudit, SL.

Company team

Gala Pallás Latorre, Tresorera

Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Saragossa. També te un postgrau en fiscalitat andorrana per la Universitat d’Andorra i un Executive MBA per l’EAE Business School. Posseeix més de 20 anys d'experiència en l'assessorament a empreses i particulars en l’entorn econòmic i fiscal. 

Actualment, és gerent i Directora d’Administració a ATSA, SL.

Company team

David Berruezo, Vocal

licenciat en Administració i Direcció d'Empreses i Màster en Direcció i Administració d'Empreses (Lic&MBA 1997) per l'Escola Superior d'Administració d'Empreses ESADE. Posseeix una àmplia experiència en l'auditoria de comptes i l'assessorament financer i empresarial, és especialista tant en el PGC d’Andorra com amb NIF i NICSP (certificat pel CIPFA). A més a més, durant pràcticament 10 anys va assumir diverses responsabilitats a l’àrea financera i d’auditoria interna en un dels principals grups empresarials d’Andorra.

Actualment és director de Deloitte a Andorra. 


Company team

Beatriz Pintos Arribas, Vocal

Llicenciada en Economia per la Universitat de Salamanca. També té un màster en Auditoria Financera per la UNED,  Màster universitari en tributació i assessoria fiscal per la UDIMA i el Centre d’estudis Financers (CEF), M.B.A, interuniversitari per la Universitat d’Andorra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. És membre de l'associació d'Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA) i membre de l'Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals (AATF).
Es experta en taxacions i valoracions immobiliàries amb amplia experiència en la vessant econòmica del sector de la construcció.
Actualment es CEO i sòcia del grup Enginesa-Peritaxa.
Company team

Antoni Bisbal Galbany, Vocal

Antoni BISBAL GALBANY Titulat Superior i Graduat en Administració i Direcció d’Empreses per l’escola de negocis Fomento-EBS i la Universitat Oberta de Catalunya; a més de Màster en Auditoria de comptes per la Universitat d’Alcalà (Madrid), així com post-grau d’especialista en auditoria i comptabilitat per la mateixa facultat.  

És el soci-Director de Crowe Andorra a més d’auditor de comptes i assessor tributari amb més de 20 anys d’experiència en l’àmbit comptable, econòmic i fiscal, havent realitzat bona part de la seva trajectòria professional en empreses multinacionals. 

Ha estat autor de diverses publicacions i articles, en l’àmbit comptable i tributari andorrà, havent participat en nombroses conferències tant a Andorra com a l’estranger en relació a la inversió estrangera, el desplegament comptable i tributari a Andorra, així com en aspectes claus de l’economia andorrana. Així mateix ha estat professor i col·laborador a la Universitat d’Andorra, així com en diversos màsters de formació professional i cursos d’especialització en aspectes comptables, financers i tributaris. 

Assemblea General

L’Assemblea General del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra és el seu òrgan sobirà i els seus acords obliguen a tots els col·legiats, fins i tot els absents.

Tots els col·legiats poden assistir, amb veu i vot, a les reunions de l’Assemblea General.

Les Assemblees Generals són ordinàries (es reuneix un cop a l’any, durant el primer semestre) i extraordinàries (convocades per iniciativa de la Junta de Govern o un 20% de la totalitat dels col·legiats).