COEA - Col·legi Oficial d'Economistes d'Andorra

El Col·legi

Us donem la benvinguda a la pàgina web del Col·legi Oficial d'Economistes d'Andorra (C.O.E.A.)

El Col·legi Oficial d'Economistes d'Andorra (COEA) és una corporació de dret públic, de caràcter professional i amb personalitat jurídica pròpia. Va ser creat el 16 de maig de 1991 per respondre a les inquietuds professionals d'un nombre important d'economistes andorrans i per representar els interessos generals de la professió i defensar-los, en benefici dels col·legiats així com de tota la Societat Andorrana. El Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra (COEA) està format per les persones que, posseint els requisits exigits pels seus estatuts i la legislació vigent, s’hi incorporen per a exercir o poder exercir la professió liberal d’economista. Tots els col·legiats, exercents o no exercents, són membres de ple dret del Col·legi. Actualment ja som més de 120 col·legiats.

Al 2009 va entrar en vigor la primera llei de Col·legis professionals del Principat, a la qual el col·legi va adaptar els seus estatuts, pels quals es regeix, de forma immediata.
El Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2012, va aprovar la llei 25/2012 de creació del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra.